Meahccepolitiija

Meahccepolitiija blir Reinpolitiets nye navn.

Det har Vestfinnmark politidistrikt bestemt. Politidirektoratet må godkjenne navnebyttet.

På samisk blir Reinpolitiets nye navn Meahccepolitiija, eller Utmarkspolitiet på norsk. Det er politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt som har besluttet navneendringen etter en prosess med mange forslag og forslagsstillere. Det opplyser politioverbetjent Per Valved
i Reinpolitiet i Vestfinnmark politidistrikt.

– Navnet mener å beskrive enhetens oppgaver og kompetanse, samtidig som ønskene fra reindriftsnæringen imøtekommes ved at navnet ikke direkte knyttes til næringen, sier Valved.

Det var i fjor høst at Aas besluttet at Reinpolitiet skulle endre navn. Politimesteren har nå bedt Politidirektoratet om tillatelse til å ta i bruk det nye navnet Utmarkspolitiet / Meahccepolitiija. (©NTB)


Sist oppdatert 17/09/2015
PDF av nyeste Miljøkrim: