Oversikt over miljøkontakter og miljøjurister

1) Ellen Birgitte Brekker opplyser selv at hun ikke er miljøkoordinator, men miljøetterforsker. Inntil videre kan ting relatert til Miljøkoordinator sendes via henne eller leder av Økoteamet Tor Anders Persen.

2) Det er opplyst at Asker og Bærum 13.02.2012 står uten miljøkoordinator.


Sist oppdatert 17/09/2015
PDF av nyeste Miljøkrim: