Overvåknings-app for rovdyr

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og for at bestandstallene for disse artene er best mulig. Nå tar de i bruk en mobiltelefon-app for å få hjelp med dette.

– Ved å legge inn en observasjon på internett eller ved hjelp av den nye appen bidrar du til mer kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i landet, og er også med på å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for disse artene, sier leder i Rovdyrdata Morten Kjørstad. Les mer om dette på rovdata.no.


Kilde: NRK.no/Rovdata.no
 


Sist oppdatert 17/09/2015
PDF av nyeste Miljøkrim: