Politimesterens blomsterhilsen til Nils Roger Duna

I forbindelse med julekaffen ved politihuset i Namsos lille julaften i fjor overrakte politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag en blomsterhilsen til politioverbetjent Nils Roger Duna som anerkjennelse for hans innsats for politiets arbeid med natur og miljø.

Duna har arbeidet både lokalt og nasjonalt på dette feltet i mange år, blant annet med ØKOKRIM, Politihøgskolen og Politidirektoratet. Politimesteren uttrykte at politiet er Duna en stor takk skyldig for denne innsatsen.


Sist oppdatert 17/09/2015
PDF av nyeste Miljøkrim: