Miljø blir fag i KO:DE

Politiets nasjonale nettsted for kompetansedeling er som kjent bygd opp med overskriftene Fag og metode og Sakstyper – tema og en mengde lenker til eksterne sider. Dette er nyttig hjelp til på en enkel og hurtig måte å finne frem til rett informasjon i hverdagen, om det nå gjelder bruk av registersøk, fremgangsmåte i brannsaker, transportulykker eller andre av politiets mange oppgaver.

Tidligere har miljøkrimavdelingen ved ØKOKRIM lagt ut temainformasjon om arbeidsulykker og kunst- og kulturminnekriminalitet på KO:DE-sidene. Etter hvert vil det også komme slik informasjon om natursaker og forurensingskriminalitet for å komplettere vårt miljøansvarsområde.

Det viser seg nå at det også er behov for et mer begrenset område som blant annet kan omfatte det gamle Miljøinfo og spesifikke faglige utfordringer. Vi har derfor besluttet å opprette en fagportal i KO:DE med mulighet for diskusjonsfora, nyhetsmeldinger, filarkiv og annen relevant miljøinformasjon. Dette arbeidet har så vidt kommet i gang, men vi ser at det her ligger nye og store muligheter for å samle fagmiljøet i politinorge innenfor dette området. Med KO:DE-plattformen kan noe av innholdet i fagportalen være tilgjengelig for alle med tilgang til KO:DE, mens for eksempel diskusjonssidene kan være lukket for alle utenom en begrenset gruppe. Følg med på hva som skjer på KO:DE – den nye faglige møteplassen for politiet.


Sist oppdatert 29/04/2013
PDF av nyeste Miljøkrim: