Ulovlig snøskuterkjøring

Den 24. Juni 2012 ble tre menn i 20-åra tatt for ulovlig snøskuterkjøring i Kjølifjella i Holtålen kommune (Sør-Trøndelag).

En av de som var tilknyttet reindriftsnæringa fikk med seg to kamerater for angivelig å kjøre opp et drivstoffdeponi til sommersesongen. Selv om det fortsatt var en del snø i området, fant kjøringen sted så sent på året at plante- og dyrelivet ville være utsatt, samt at en del barmarkskjøring var uunngåelig.

De tiltalte fikk tilsammen 40 000 kroner i bot, henholdsvis 2x14 000 og 1x12 000. I tillegg til motorferdsel i utmark omfattet bøtene også kjøring med uregistrert skuter og kjøring uten å inneha førerkort for snøskuter. Det må presiseres at den ene mannen ikke er representativ for reindriftsnæringa, og han har heller ikke fått noen støtte fra sine «egne» for denne kjøringen.


Sist oppdatert 29/04/2013
PDF av nyeste Miljøkrim: