Vang almenning ilagt forelegg for skade fredete kulturminner

Vang almenning er ilagt 75 000 kroner i bot av Politimesteren i Hedmark etter å ha etablert skiløyper i område med automatisk fredete kulturminner.

Ansatte i almenningen unnlot å kontrollere i kartverk og reguleringsplan før de igangsatte avvirkning av skog. Skogs­entreprenørens arbeid medførte totalskade på merket kullgrop og skade på merket jernvinne, samt kulturminnenes sikringsone. Forelegget er vedtatt.


Sist oppdatert 10/04/2014
PDF av nyeste Miljøkrim: