Bekjempelse av korrupsjon i skogindustrien

I regi av Interpols globale arbeid mot korrupsjon ble det i Buenos Aires i april i år gjennomført et treningsprogram for å bekjempe korrupsjon i forbindelse med skogsdrift, og da med spesiell fokus på regnskogtømmer.

skogindustrien_fokus.jpg

Av: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM, foto: FreeImages

Representanter fra politi- og påtalemyndigheter, finansiell etterretning og miljømyndigheter fra ni land i Sør-Amerika deltok på kurset som ble finansiert av NORAD og GAFILAT-European Union Project.
Gjennom Interpol-prosjektet LEAF har det blitt estimert at det årlig er involvert 30 milliarder USD i korrupsjon ved handel med tømmer.


Sist oppdatert 20/06/2016