Akershus Venstres miljøpris 2012

Akershus Venstres miljøpris deles ut årlig på verdens miljødag. Prisen, som gjerne består av et litografi eller et bilde, deles ut til personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats for miljøet. Akershus Venstre hadde i år valgt å dele ut prisen til førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM.

Utdeling av pris, foto: Lillian Nordby ØktnerUtdeler sier i sin begrunnelse at Høviskeland har gått ut over forventningene til sin rolle og opptrådt uredd og utrettelig i arbeidet han har nedlagt på våre felles vegne.

– Miljøsaker kan være vanskelige å etterforske og det kan nok i mange tilfeller være for lett å slippe unna med miljøkriminalitet, sier Venstrepolitiker Abid Raja til Miljøkrim og understreker at ØKOKRIMs arbeid med dette temaet setter fokus på hvor viktig det er å bevare irreversible verdier som natur og dyreliv. Forhåpentligvis bidrar også dette til å forebygge ny miljøkriminalitet.

Foto: Lillian Nordby Øktner


Sist oppdatert 17/08/2012