Hvorfor er isbjørnen truet?

I dag finnes det 20–25 000 isbjørner i den arktiske regionen, det vil si området rundt Nordpolen (Arktis: Canada, Russland, Norge, USA, Finland og Island). Tallet over antall isbjørner ses på som stabilt, men siden isbjørnen beskrives som sårbar forventer man at isbjørnbestanden vil gå ned etter hvert som isen krymper.

IsbjørnIsbjørnen kan svømme opp til ti mil over åpent hav for å lete etter mat. Men den største utfordringen for isbjørnen de nærmeste tiårene er det stadig varmere klimaet i Arktis. Etter hvert minker isflakene der de finner mat, og de ligger stadig mer spredt i havet. Derfor tvinges isbjørnene til å ta stadig lengre turer. Forskerne mener at flere og flere isbjørner drukner på veien.

Verdens isbjørneksperter anslår at bestanden av isbjørn globalt kan gå ned 30–50 prosent innen midten av århundret. I verste fall kan den utryddes på grunn av det varme klimaet.

Kilde: WWF Norge
Foto: Peter Prokosch, Svalbard (for Grid Arendal)


Sist oppdatert 17/08/2012