Fjerning av asbestholdige materialer

September 2012 utførte en byggherre arbeider i Oslo som innebar fjerning av asbestholdige eternitt materialer uten å sørge for at det var etablert godt system for internkontroll (ref. arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd jamfør § 3-1 tredje ledd).

Firmaet ble vedlagt bot på 300 000 kroner.

Forelegget er vedtatt.


Sist oppdatert 03/09/2013