Stanset ikke etter pålegg

Til tross for et pålegg om stans fra Arbeidstilsynet fortsatte et byggefirma våren 2013 arbeidet på en byggeplass i Oslo

For dette fikk firmaet et forelegg fra Oslo politidistrikt på 100 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven § 19-1 jamfør § 18-8.

Forelegget er vedtatt.


Sist oppdatert 03/09/2013