Miljøteamet søker politioverbetjent

Vi har en ledig stilling som politioverbetjent/spesialetterforsker ved Miljøkrimavdelingens påtale- og etterforskingsteam (miljøteamet) som arbeider med straffesaker innenfor områdene forurensnings-, natur-, kunst-, kulturminne- og arbeidsmiljøkriminalitet.

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Fordi vi har de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Straffesaksarbeidet på Miljøkrimavdelingen skjer i team med jurister og etterforskere med enten politifaglig bakgrunn eller økonomi-, biologi- eller kjemibakgrunn. For den rette medarbeideren kan vi tilby konkurransedyktig lønn innenfor lønnsspennet.

// Kontaktperson: teamleder Tarjei Istad, tlf. 996 24 976

For full kunngjøringstekst, se okokrim.no, politijobb.no eller finn.no.

Søknadsfrist: 23. september 2013

Stillingsannonse


Sist oppdatert 03/09/2013