Den globale kampen mot miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet regnes som en alvorlig forbrytelse, svært ofte knyttet til organisert kriminalitet, og er et voksende internasjonalt problem. Uten særlige ressurser, kapasitet og tidligere erfaring fra lignende saker, har man lenge hatt et behov for et større samarbeid over landegrensene.

Mellom 24. og 26. mai i år samlet 50 representanter seg fra 17 land for å dele erfaringer og kompetanse på feltet miljøkriminalitet i Lakewood, USA. Rettsmedisinere, miljøetterforskere og påtalemyndigheter var samlet for første gang i arbeidet med å få frem en felles ekspertise på oppklaringen av store miljøforbrytelser som setter folkehelsen og vårt miljø i fare. 

Konferansen var arrangert i regi av The United States Environmental Protection Agency (EPA) og Interpol, som åpnet første dag med å forklare virksomhetens store entusiasme og støtte til prosjektet. 

På Interpols hjemmeside – www.interpol.int – og på hjemmesiden til EPA – www.epa.gov – kan du finne mer informasjon om konferansen og utfordringene med miljøkriminalitet. 


Sist oppdatert 12/09/2011
PDF av nyeste Miljøkrim: