Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2011.Sist oppdatert 09/09/2011
PDF av nyeste Miljøkrim: