Lagmannsrett

Skadeskyting av bjørn

Eidsivating lagmannsrett 8. oktober 2012

En mann ble dømt til 45 dager betinget fengsel og 10 000 kroner i bot for overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 første ledd jf. § 15 første ledd. Han hadde skutt på en bjørn med hagle.

Veiarbeider i landskapsvernområde

Frostating lagmannsrett 22. oktober 2012

LF-2012-27032

Styrelederen i et veilag ble dømt til 50 000 kroner i bot for brudd på den nå opphevede naturvernloven av 1970. Han hadde engasjert en entreprenør som hadde foretatt veiarbeider som kunne endret landskapsvernområdets karakter vesentlig. Dommen er anket til Høyesterett.


Sist oppdatert 17/09/2015