• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

150 000 i bot til Eigersund kommune for å grave sjakt i kulturminne

Sist oppdatert 19.12.2013

Våren 2013 utførte noen som handlet på vegne av Eigersund kommune, saneringsarbeid på en lekeplass ved Hellvik skole i Eigersund.

I forbindelse med dette arbeidet ble det brukt en gravemaskin som blant annet gravde opp en 7 meter bred og 13 meter lang sjakt på området, som inneholder et automatisk fredet kulturminne av en hustuft og fire gravrøyser.

Gravingen påførte kulturminnet betydelige skader og ødeleggelser, i det gulvlaget i hustuften ble gravd opp, og en samling større steiner i en gravrøys ble flyttet. Forelegget er vedtatt.