• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ulovlig innførsel av truet plante til bruk i helsekostvirksomhet

Sist oppdatert 19.12.2013

Næringsmiddel- og distribusjonsselskapet Alimenta AS i Oslo og helsekostfirmaet Faun Pharma AS i Vestby ble i april 2013 ilagt forelegg på 200 000 kroner hver, for grov overtredelse av CITES-regelverket og forbudet mot innførsel av truede ville plantearter.

Saken omfattet ulovlig innførsel av store kvanta av produktet Pygemeum africanum fra den truede planten Prunus africana. Saken er et av de grovere tilfellene vi har sett i Norge knyttet til brudd på CITES-regelverket, og saken vil bli belyst ytterligere i en egen artikkel i en senere utgave av Miljøkrim.