• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vei gjennom naturreservat

Sist oppdatert 19.12.2013

Våren 2011 ble det anlagt en vei inn til en transformatorstasjon ved Bjellandsmyra i Sveio kommune i Hordaland.

Det var Haugaland Kraft som stod for byggingen og veien ble lagt delvis over Bjellandsvatnet naturreservat uten at det var gitt tillatelse til det. Bedriften har fått et forelegg på 100 000 kroner for overtredelse av naturmangfoldloven § 37 jf. forskrift om fredning av Bjellandsvatnet naturreservat. Forelegget er vedtatt.