Besøk ved ØKOKRIM

18. september 2014 besøkte avdelingsdirektøren ved Interpols miljøkrim­avdeling, David Higgins, og Gunnar Stølsvik, lederen av Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) ØKOKRIM.

Av: rådgiver Eve de Coning, FFA

mote_okokrim.jpgFFA er et tverrfaglig samarbeidsorgan for informasjonsutveksling om fiskerikriminalitet og er tilknyttet Interpols fiskekrimsprosjekt. Gjennom FFA og Kripos bidrar norske etater og organisasjoner (Fiskeridirektoratet, Skattedirektoratet, BarentsWatch, Tolletaten, Kystvakten m.fl.) med operativ støtte og informasjon til Interpol og utviklingsland på fiskekrimfeltet.


Sist oppdatert 11/12/2014