Kort kjøretur – langtvirkende kjøretur

Statens naturoppsyn (SNO) traff i fjor høst på en bil langt inne på fjellet i Bykleheiene i Setesdal. Eieren av firehjulstrekkeren som sto to kilometer fra nærmeste vei, sa til Fædrelandsvennen: ”Jeg så ingen forbudsskilt”.

Agder politidistrikt ila mannen en bot på 11 000 kroner, som han har vedtatt. Påstanden i retten ville blitt 13 200 kroner i tillegg til eventuelle saksomkostninger.

I slikt høyfjellslandskap som i denne saken gjør hjulspor nesten ubotelig skade. I tillegg forstyrres dyreliv og friluftsliv. SNO er derfor glad for at det ble reagert med fasthet. De viser til at slik ferdsel er et økende problem, særlig med såkalte ATV’er.


Sist oppdatert 17/09/2015