Fagbok om arbeidsmiljøkriminalitet

Fagbok nr. 19 «Arbeidsmiljøkriminalitet» i Økokrims skriftserie kommer ut til høsten. Siste innspurt med boken gjøres nå av forfatteren Rune Bård Hansen. Han var tidligere teamleder ved Miljøteamet og er nå lagdommer ved Agder lagmannsrett.

Med denne boken får politiet og påtalemyndigheten den første samlede fremstilling av arbeidsmiljøkriminalitet. Den gir en pedagogisk innføring i etterforsking og relevant regelverk og vil bli et nyttig hjelpemiddel i det videre arbeidet på et viktig og ofte komplisert kriminalitetsområde.

Bokens primære målgruppe er statsadvokater, påtalejurister og, ikke minst, etterforskere i politiet. Vi håper imidlertid at den kan være til nytte også for dommere, forsvarere, tjenestemenn i Arbeidstilsynet og for andre med interesse for emnet.

Når boken kommer kan den bestilles ved Økokrim på samme måte som de andre fagbøkene som Miljøteamet har gitt ut: nr. 12 «Kulturminnevern» (bind I og II, rev. utgave 2005) og nr. 17 «Hva er miljøkriminalitet» (2005).


Sist oppdatert 17/09/2015