Fengsel og bot for kulturminnekriminalitet

Nord-Østerdal tingrett har dømt to menn til fengsel og ilagt en tredje bot for salg av blant annet fredet skatoll og framskap på Koppang i Østerdalen i 2005.

Møblene plasserte kjøperen på sin hytte i Trysil. Selgeren av møblene ble dømt til fengsel i tretti dager for brudd på kulturminneloven. Kjøperen og antikvitetshandleren som formidlet salget er begge dømt for uaktsomt heleri. Antikvitetshandleren fikk fjorten dager i fengsel, mens kjøperen fikk en bot på 30 000 kroner. I tillegg ble antikvitetshandleren dømt til inndraging av 110 000 kroner og møblene ble inndratt fra kjøperen.

Møblene, blant annet et framskap, sto i en såkalt barfrøstue fra ca 1790, som ble fredet i 1923. På 1920-tallet ble flere hundre bygninger fredet etter at bygningsfredningsloven kom i 1920. Den ble avløst av kulturminneloven i 1978. Saken viser at det er viktig å undersøke grundig om handlingen er lovlig når en ønsker å fjerne og kjøpe gammalt inventar. De domfelte har anket dommen til Eidsivating lagmannsrett og Økokim har motanket. (Økokrimsak)

 


Sist oppdatert 17/09/2015