Firehjulstrekkerkjøring i reservat i Grimstad

Forelegg på 14 000 og 10 000 kroner for kjøring med firehjulstrekker i reservat i Grimstad.

Snøscooterspor

Saken ble oppdaget av Statens naturoppsyn (SNO). Bildet fra Ruakerkilen naturreservat i Grimstad viser hvor det ble kjørt med firehjulstrekker. Det er funnet rødliste-blomster og sommerfugler i området og noen av funnene er vurdert til å være av nasjonal interesse.


Sist oppdatert 17/09/2015