Miljøkurs på Politihøgskolen

Forurensning og arbeidsmiljøkriminalitet er tema for høstens videreutdanning i bekjempelse av miljøkriminalitet.

Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger på PHS og hjemmearbeid. Bestått utdannelse, som også inkluderer emner om naturkriminalitet og kunst- og kulturlovbrudd, gir 20 studiepoeng. Målgruppen er først og fremst ansatte i politiet, det vil si politi og jurister som har eller er tiltenkt etterforsk-ningsansvar for å bekjempe miljøkriminalitet i sitt distrikt. Søkere fra andre offentlige etater som også har dette som sitt arbeidsfelt kan også komme i betraktning.


Sist oppdatert 17/09/2015