56 søkere til en 50 % biologistilling på Miljøteamet

En 50 % stilling i ett års vikariat som biolog på Miljøteamet ble utlyst i mai i år.

Ved søknadsfristens utløp den 7. juni var det kommet inn hele 56 godt utdannete søkere. Alle hadde minimum mastergrad men også mange søkere hadde doktorgrad. Mange av søkerne hadde høy spisskompetanse og kom direkte fra universitets- og forskningsmiljøene og noen hadde et bredere fagfelt og erfaringsgrunnlag. I stillingen ble Joachim Schjolden ansatt 1. september 2010.


Sist oppdatert 17/09/2015