Dyrt vann og avløp til hytta

Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt har gitt et vann- og avløpsselskap 100 000 kroner i bot for overtredelse av plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr 2 jf. § 93 første ledd bokstav a) om oppføring av anlegg og bokstav i) om vesentlig terrenginngrep uten tillatelse.

Bakgrunnen er at selskapet høsten 2009 utførte grøfting av myr og etablering av vann- og avløpsanlegg til to hytteeiendommer på søndre Blefjell i Flesberg kommune, til tross for at det ikke forelå nødvendig tillatelse til dette. Arbeidene ble utført i et landbruks-, natur- og friluftsområde sone 3.

En privatperson fikk bot på 30 000 kroner for brudd på motorferdselloven § 12 jf. § 3 om motorferdsel i utmark og vassdrag for kjøring med beltegående gravemaskin i forbindelse med arbeidene. Hans bot gjaldt også kjøring med en all-terrain vehicle (ATV) uten at den var meldt til registrering, påsatt lovlige kjennemerke og utferdiget vognkort for.

Foreleggene er ikke vedtatt.

 

 


Sist oppdatert 17/09/2015