Felle utenfor fredningstid

Miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt, politioverbetjent Nils Roger Duna, beskriver overfor Miljøkrim: – Bildet viser en felle av typen conniebear. Størrelsen tilsier at den er egnet for fangst av mår og mink, men slik den var plassert er nok mår det mest relevante. Selvfølgelig vil også andre arter kunne gå i denne fellen, f.eks. ekorn og fugler, da den ikke vil fange selektivt grunnet plassering av fellen foran oppspikret åtekasse.

Ulovlig mårfelle

Viltlovgivningen m/forskrifter angir hvilke arter som er jaktbare, tidsrom de er jaktbare og hvilke metoder som kan benyttes. Mår er en av artene som tillates fanget med felle, men det forutsettes at det er innenfor lovlig jakt- og fangsttid, dvs. i perioden fra 1. november til 15. mars. Conniebear er en lovlig felletype, da den fanger med sakseslag – slår over både nakke og hals.

Andre forutsetninger for fangst av mår er oppnådd minstealder på 16 år (opplæringsfangst fra fylte 14 år), betalt jegeravgift, grunneiers tillatelse og at fangstredskapen er merket med navn, adresse og evt. telefonnummer.

Den aktuelle fellen ble beslaglagt da den sto oppsatt i fredningstid. Den var i tillegg umerket.

Nord-Trøndelag politidistrikt beslaglegger tidvis en del feller som det er knyttet ulovligheter til. De fleste av disse fellene er nok beregnet på større rovdyr som jerv og gaupe, samt kongeørn. Antall beslag og tips tyder på at dette er en økende utfordring.


Sist oppdatert 17/09/2015