Gamle skilt ingen unnskyldning

En mann som ble tatt i 15 knop i 5 knop-sone i Søgne i Vest-Agder anførte at det måtte få betydning at fartsgrenseskiltet på stedet ikke var byttet til ny type, slik nye forskrifter sier.

De gamle skiltene er gule med svart skrift, mens de nye er hvite med en rød firkant rundt. Dette ble han ikke hørt med. Kristiansand tingrett slo i dommen i november i fjor fast at fartsgrensen gjelder selv om skiltene ikke er byttet ut.

De nye skiltene er lettere å lese på avstand, og tiltalte anførte at han uansett ikke så grensen på det gamle skiltet. Tingretten kom til at han i så fall var uaktsom ut fra egne utsagn om at han har vært på ferie i området «siden han var en knyttneve stor» og at han har kjørt forbi området hvor skiltene står «tusenvis av ganger». Mannen ble derfor heller ikke hørt med at han var i unnskyldelig rettsvillfarelse.

Han ble heller ikke hørt med at et skilt inne på marinaen som angir at det er en 5 knops fartsgrense innenfor 50 meter fra land, innebærer en uttømmende regulering av fartsgrensene på stedet. Retten uttaler: «En aktsom båtfører har plikt til å være oppmerksom på skilt på sjøen.»

Straffen ble satt til 2 400 kroner i bot, subsidiært fengsel i 5 dager, i tråd med aktors påstand.

 


Sist oppdatert 17/09/2015