Registrering av kulturminner i kirkebygg

Miljøkoordinatoren i Agder har tatt kontakt med Agder og Telemark bispedømmekontor med oppfordring til registrering av kunst og kulturminner som finnes i kirkene. Det er kjent at kirkene i Norge, foruten å være bevaringsverdige kulturbygg, også inneholder mengder gamle kulturskatter og også nyere kunstobjekter.

 

Det har vist seg over noen år å være en trend fra andre land i Europa at kirkene i større grad enn tidligere blir hjemsøkt av personer som ulovlig tar ut verdifulle gjenstander fra såkalte «places of worship».

Som et ledd i å forebygge innbrudd og tyveri fra norske kirker adopteres ideen fra Agder og det anmodes om at miljøkoordinatorene i samtlige politidistrikter, inviterer til et tilsvarende samarbeid med sine lokale kirker.

For politiet betyr en slik inventaroversikt en enklere og mer effektiv etterforskning av tyveri når de skulle inntreffe og forhåpentligvis også en forebyggende effekt.


Sist oppdatert 17/09/2015