Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2010.Sist oppdatert 17/09/2015