Baksiden, Miljøkrim, 3. utgave 2008

Miljøkrim, 3. utgave 2008: Få oversikt over ØKOKRIMs miljøskriftserier her og se hva neste utgave vil inneholde.

 

Økokrims miljøskriftserier

Faghefte nr. 17
Hva er miljøkriminalitet? (2006)
Faghefte nr. 12
Kulturminnevern, to bind (2005)
Faghefte nr. 19
Arbeidsmiljøkriminalitet
Kommer i 2009

 

Det er snart gitt ut 19 faghefter i Økokrims skriftserie. Fem av dem om miljø:

Fauna- og annen naturkriminalitet (1994) – utgått
Kulturminnevern, bind I og II (2005), Hva er miljøkriminalitet? (2006) og Arbeidsmiljøkriminalitet (kommer i 2009)

Bøkene blir brukt av bl.a. kommunene, fylkene, i politidistriktene, statsadvokat-embetene, advokater, og i undervisningen ved noen av landets høgskoler. Det er også en økende interesse blant privatpersoner som bestiller bøkene.

Bøkene kan bestille hos Økokrim på e-post miljokrim.okokrim@politiet.no

 

I neste nummer:

  • Miljøfarlig avfall
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminne i gamle graver

Vi ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt år!

 


Sist oppdatert 17/09/2015