85 tonn avfall – 32 måneder fengsel

I England er en mann dømt til fengsel i 2 år 8 måneder og til å betale bot på 20 000 pund, for å ha dumpet 85 tonn løsemidler, batterier, plastikk og annet utenfor Watford, melder Watford Oberserver. Avfallet forurenset drikkevannet og oppryddingsarbeidet tar lang tid.

Mannen ble tatt som følge av en ”undercover Environment Agency investigation”. Etterforskningslederen beskriver operasjonen som ”big, bad and nasty”.

Domfelte beskrives av retten som en ”professional polluter”. Det heter også at virksomheten var organisert, profittmotivert og gav ham en fordel overfor lovlydige avfallsbehandlere. Dommeren beskriver domfelte som komplett respektløs overfor alt som kan sees som ubeleiligheter, herunder krav i lovverket.

Les hele saken her


Sist oppdatert 07/04/2011