Ny CITES-manual: Controlled Delivery

INTERPOL og CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) har lansert en ny etterforskningsmanual for faunakriminalitet.

Manualen gir blant annet retningslinjer for såkalt kontrollert leveranse: I stedet for å stoppe ulovlig innførsel av dyr på grensen, følger man leveransen helt frem til mottakeren. Dermed får man tatt flere ledd i smuglerkjeden.

I Norge er metoden kjent fra narkotikasaker, men bør også kunne brukes i CITES-saker.


Sist oppdatert 17/09/2015