Tingrett

En mann ble ved Lister tingretts dom 6. oktober 2008 dømt til 15 000 kroner i bot for å ha skutt en elghund da han var på jakt på Lista. Lovgrunnlaget var viltloven § 56 første ledd første straffalternativ jf § 19. Etter sistnevnte bestemmelse skal jakt og fangst utøves på en slik måte at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr, eller skade på eiendom.

Skjøt elghund på jakt

Lister tingrett 6. oktober 2008

Domfelte skjøt hunden da den sto og rev og slet i en elg som han nettopp hadde felt. Mannen forklarte at han trodde det var en rev, men samtidig at det var vanskelig å se hva slags dyr det var på grunn av dogg på kikkertsiktet. Han oppfattet dyret som aggressivt også mot ham, og skjøt det på 12 – 15 meters hold. Retten fant at det klart strider mot den strenge aktsomhetsnormen i viltloven å skyte på noe man ikke er helt sikker på hva er.

Mannen ble også fradømt retten til å drive jakt med våpen i to år, jf straffeloven § 29 nr 2. Det er viktig at påtaleansvarlig i ved slikt rettighetstap ser til at melding blir sendt til Jegerregisteret, jf påtaleinstruksen § 5-6.

Han måtte betale 20 000 kroner i erstatning til eieren av hunden. Dommen er rettskraftig.

Skutt elgehund, kule i øret

Det øverste bildet viser kulens innslag rett gjennom skulderbladet og inn i brystkassen. Det nederste bildet viser kulens utslag. Foto: Veterinær Benedikte Brøvig Nesheim, Sørlandets dyreklinikk.

 

Skutt elghund, kulens utslag


Sist oppdatert 07/04/2011