Kjemikalier får nye faremerker

De velkjente oransje faremerkene vil gradvis bli byttet ut når det kommer nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier.

Bakgrunnen er innføringen av nye, felles merker for alle land i verden. Forslaget til nytt merkesystem sendes nå ut på høring.

Les mer: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2009/Oktober-2009/Kjemikalier-far-nye-faremerker/

 

Nye faremerker


Sist oppdatert 17/09/2015