• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Millionbot for grov avgiftsunndragelse

Sist oppdatert 09.07.2015

ØKOKRIM har gitt EWOS AS en bot på nær 10 millioner kroner for avgiftsunndragelse. Selskapet har vedtatt forelegget.

Saken gjelder urettmessig refusjon av mineraloljeavgift til fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart. Fra 2004 til 2012 mottok selskapet over 20 millioner kroner i refusjon for grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje. Selskapet mottok refusjonene til tross for at bruken av mineralolje ikke var i samsvar med vilkår for avgiftsfritak, og/eller unnlot å innbetale mineraloljeavgift da det ble klart at oljen likevel ikke ble brukt i avgiftsfri virksomhet.

Ved fastsetting av botens størrelse er det lagt vekt på at selskapet har samarbeidet for å opplyse saken noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909