Straffeloven § 294 (misbruk av forretningshemmeligheter), markedsføringsloven.