• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ny assisterende ØKOKRIM-sjef

Sist oppdatert 19.02.2016

Hedvig Moe Øren er i Statsråd utnevnt som førstestatsadvokat og assisterende sjef ved ØKOKRIM.

Øren Moe er jurist med erfaring som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politiadvokat, førstestatsadvokat, seniorrådgiver, aktor ved en internasjonal krigsforbryterdomstol og rådmann.

- Vi er glade for å få henne til ØKOKRIM. Med sin erfaringsbakgrunn, sin kvalitets- og utviklingsorientering og sine lederegenskaper blir hun viktig for ØKOKRIMs virksomhet og utvikling i årene framover, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.