• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ny runde om domene-beslag

Sist oppdatert 08.05.2017

Borgarting lagmannsrett har ved kjennelse av 4. mai opphevet Follo tingretts beslutning av 3. mars i popcorn-time.no-saken på grunn av mangler ved kjennelsesgrunnene.

Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes.

Straffesaken er fortsatt under etterforskning.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909

Les mer om saken: http://www.okokrim.no/beslag-i-domenet-popcorn-timeno (lenke)