• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2010

Sist oppdatert 16.02.2017

I 2010 hadde ØKOKRIM flere rettsdager enn noen gang, og for første gang var de fleste av disse i høyere rettsinstanser. Flere rettssaker gikk over 30 dager.

Når det gjelder domfellelser fikk vi medhold i retten i åtte av ti tilfeller, mens saksbehandlingstiden på 391 dager i snitt var noe høyere enn året før. ØKOKRIMs saker blir stadig mer komplekse og omfattende, noe som gjenspeiles i at antall nye saker har gått ytterligere ned siden 2009.