• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2011

Sist oppdatert 16.02.2017

ØKOKRIM har aldri hatt flere rettssaker i Høyesterett enn enheten hadde i 2011. Sakene som er ført for retten har ført til domfellelse i åtte av ti tilfeller, med en domfellelsesprosent på 86.

Saksbehandlingstiden er gått noe ned, til 339 dager i snitt, som er innenfor målet. Restanseprosenten var på 35, som også er så godt som innenfor måltallet. Frifinnelsesprosenten er 14, og har dermed gått litt ned fra i 2010.