• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIMs statistikk 2011

Sist oppdatert 17.02.2012

ØKOKRIM har aldri hatt flere rettssaker i Høyesterett enn enheten hadde i 2011. Sakene som er ført for retten har ført til domfellelse i åtte av ti tilfeller, med en domfellelsesprosent på 86.

Saksbehandlingstiden er gått noe ned, til 339 dager i snitt, som er innenfor målet. Restanseprosenten var på 35, som også er så godt som innenfor måltallet. Frifinnelsesprosenten er 14, og har dermed gått litt ned fra i 2010. Se ØKOKRIMs statistikk her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006