• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIMs statistikk 2015

Sist oppdatert 21.02.2016

Året 2015 var preget av høy aktivitet i domstolene og utstrakt bistand til og samarbeide med politidistriktene. Som i 2014 fortsatte gjennomsnittlig etterforskingstid å være lav, mens oppklarings- og domfellelsesprosenten var høy. Av tilsammen 113 tiltaleposter som ble bragt inn for domstolene, domfelte de for 96 poster.

- Vi er stort sett tilfredse med måloppnåelsen i 2015. Samtidig ser vi klare forbedringsmuligheter både i samarbeidet med fagmiljøene i politidistriktene og ved håndteringen av egne straffesaker. Vi jobber videre med å forbedre oss, og for en best mulig samlet myndighetsinnsats mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Se statistikken her