• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIM åpner ikke etterforsking i «gave-saken»

Sist oppdatert 16.09.2010

ØKOKRIM har besluttet å ikke åpne etterforsking i den såkalte «gave-saken». Det var Rød Ungdom som i forrige uke anmeldte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til ØKOKRIM for korrupsjon i forbindelse med mottak av et armbånd fra Aker Yards i 2006. Gaven ble gitt da Navarsete som samferdselsminister var gudmor og døpte gassfergen M/S «Bergensfjord».

ØKOKRIMs rolle er å vurdere om forholdet kan rammes av straffebestemmelser. Anmeldelsen gjelder straffelovens § 276a – korrupsjon ved å ha mottatt en utilbørlig fordel. ØKOKRIM har vurdert det slik at det i en straffesak ikke vil kunne legges til grunn at mottaket av gaven var i strid med dagjeldende organisasjonsinterne retningslinjer. Dette, og andre momenter i utilbørlighetsvurderingen, tilsier at forholdet ikke omfattes av straffelovens § 276a.

ØKOKRIM understreker at bekjempelse av korrupsjon er en av våre viktigste oppgaver. I denne saken har vi imidlertid ikke informasjon som tilsier at det foreligger rimelig grunn til å iverksette korrupsjonsetterforsking.

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.

Svarbrevet til Rød Ungdom