• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIMs bekjempelse av miljøkriminalitet

Sist oppdatert 06.06.2017

For å vise hva ØKOKRIM har gjort og gjør innenfor bekjempelsen av miljøkriminalitet, har vi i denne utgaven av Miljøkrim valgt å legge hovedfokus på to lengre artikler om miljøkriminalitet.

Magasinets forsideDen ene artikkelen gjelder Høyesterettspraksis om miljøkriminalitet fra de siste 15 år og er en ajourført artikkel fra festskriftet til Tore Schei: Rettsavklaring og rettsutvikling (Universitetsforlaget 2016). Den andre er en nærmere omtale av etterforskningen og iretteføringen av ulvesaken, som i september i fjor ble avgjort i Høyesterett. Den er blant de alvorligste miljøkriminalitetssakene som er behandlet av norsk domstol.

Tidsskriftet vil som vanlig sendes i posten til deg som står som mottaker. Ønsker du å stå som mottaker, eller har spørsmål til abonnementet – ta kontakt med Nina Norset Little.

God lesing!