• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ledelsen

Sist oppdatert 15.06.2017

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea

Født: 1965

Arbeidserfaring

schea_trond_eirik_2.jpg

2009  i dag

2004 2008

2001 2004

2000 2001

1999 2000

1998 1999

1997 1998

1997 1997

19951997

19931995

ØKOKRIM-sjef

Assisterende ØKOKRIM-sjef

Førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Kst statsadvokat, Riksadvokatembetet

Kst førstestatsadvokat / politiadvokat, ØKOKRIM

Kst politiinspektør, Uttrøndelag politidistrikt

Politiadvokat, ØKOKRIM

Kst statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Rådgiver, Finansdepartementets skattelovavdeling

Forsker, Institutt for offentlig rett, Oslo

Utdannelse

 

2008 – 2009

2001

1993

Topplederprogrammet (Politihøgskolen/Politidirektoratet)

Advokatkurset

Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Verv

 

2014 – 2016

2010 – i dag

2008 – 2009

2001 – 2016

2001 – i dag

1995 – 2004

1995 – 1996

Utvalgsmedlem, Straffeprosessutvalget

Medlem, Politihøgskolens styre

Utvalgsmedlem, Metodekontrollutvalget (NOU 2009:15)

Medlem i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK)

Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for Strafferett

Tilknyttet Det juridiske fakultet, Oslo; undervisning og sensur

Sekretær, Inndragningsutvalget (NOU 1996: 21)

Ass. ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe

Født 1974

Arbeidserfaring

oren-hedvig-m-1.jpg

2016 – i dag

2015 – 2016

2013 – 2015

2010 – 2013

2008 – 2009

 

2007 – 2008

2005 – 2007

2003 – 2005

2000 – 2002

2000 – 2000

Ass. ØKOKRIM-sjef

Politiadvokat, Vest politidistrikt

Rådmann, Ullensvang herad

Førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Aktor/Legal Officer, The United Nations' International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

Seniorrådgiver, Finansdepartementet

Førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Politiadvokat, ØKOKRIM

Dommerfullmektig, Sunnhordland herredsrett

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

Utdannelse

 

2002 – 2003

2000 – 2001

1993 – 1999

Master of Laws by Coursework (LLM), University of Melbourne, Australia

Advokatbevilling, Oslo

Juridikum, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo