• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2009

Sist oppdatert 14.02.2011

2009-tallene viser stø kurs for ØKOKRIM.

Enheten, som bekjemper økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hovedsakelig gjennom arbeidet med straffesaker, fikk fellende dommer i over 80 prosent av tilfellene. Saksbehandlingstiden er gått ned fra i fjor, til 314 dager, som er innenfor måltallet. ØKOKRIM bruker sin begrensede kapasitet på få, men store og kompliserte saker, og antall nye sakskomplekser er gått ned i forhold til fjoråret.

Vi hadde færre rettssaker i 2009 enn året før, men antall rettsdager er økt til 429, som er innenfor måltallet. Den største rettssaken i 2009 gikk over 12 uker. Antall rettskraftige avgjørelser (dommer og vedtatte forelegg) ligger på det samme nivået som for ett år siden.