• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Pågripelser i "Yara-saken"

Sist oppdatert 18.05.2012

Vi viser til Yaras melding til Oslo Børs i dag og kan bekrefte at ØKOKRIMs etterforsking i den såkalte "Yara-saken" har gitt grunnlag for å pågripe to nåværende ansatte i Yara.

Formålet med pågripelsen er å avhøre de aktuelle personene.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.