• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Påtalemyndigheten anker Stangeland-saken til Høyesterett

Sist oppdatert 13.12.2011

Borgarting lagmannsrett frifant den 28. november 2011 tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland for grovt uaktsomt bedrageri. Saken har bakgrunn i den såkalte stortingspensjonssaken, og anklagen mot Stangeland går ut på at han uberettiget mottok i alt 536 195 kroner fra Statens pensjonskasse etter lov om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.

Påtalemyndigheten har anket den frifinnende dommen til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens lovanvendelse, nærmere bestemt anvendelsen av aktsomhetsnormen i straffeloven § 271 a.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Tarjei Istad, 996 24 976