• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Panama-dokumentene

Sist oppdatert 06.04.2016

ØKOKRIM følger med på utviklingen av saken. Det er pr. i dag ikke igangsatt etterforskning fordi det ikke foreligger opplysninger om at det har skjedd noe straffbart. Vi har opprettet kontakt med Skattedirektoratet og har en tett dialog med direktoratet om saken.

Kontaktperson førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf. 90 20 43 00